Skip to main content

Staff list

Aldrovandi, Matthew S aldrovandims@ornl.gov 865.576.8223
Curd, Shelaine L curdsl@ornl.gov 865.574.6475
Deneale, Scott T denealest@ornl.gov 865.241.7368
Fortner, Allison M fortneram@ornl.gov 865.574.6241
Gangrade, Sudershan gangrades@ornl.gov 865.574.7390
Han, Fang hanf@ornl.gov 865.241.7367
Hansen, Carly H hansench@ornl.gov 865.574.0293
Kao, Shih-Chieh kaos@ornl.gov 865.576.1259
Murtazina, Diliya murtazinad@ornl.gov 865.576.8223
Pracheil, Brenda M pracheilbm@ornl.gov 402.613.0315
Samu, Nicole M samunm@ornl.gov 865.576.3894
Sasthav, Colin M sasthavcm@ornl.gov
Saylor, Ryan saylorr@ornl.gov 865.574.7305
Singh, Debjani debd@ornl.gov
Smith, Brennan T smithbt@ornl.gov 865.241.5160